Adnoddau Dynol

ADNODDAU DYNOL - HUMAN RESOURCES

Bwriada’r ffrwd waith hon i barhau i ddatblygu partneriaethau effeithiol sy’n darparu dulliau cydweithredol o weithio.

Wrth gydnabod nodau’r PMC i ddatblygu a gweithredu gwell trefniadau ar gyfer darparu gweithio’n gydweithredol yn strategol a chydlynol lle gwireddir gwelliannau ac arbedion effeithlonrwydd gwasanaeth.

Cynorthwyo’r Gwasanaethau Tân ac Achub Cymreigi reoli a datblygu ffyrdd mwy effeithiol o gwrdd â strategaethau ac amcanion Rheoli Adnoddau Dynol

 

Meysydd canolbwynt y ffrwd waith hon yw:

  • ADNODDU
  • FFITRWYDD, IECHYD A LLESIANT
  • CYDWEITHREDU AR GYFER CYD-YMATEB
  • STRATEGAETH ADNODDAU DYNOL CYMRU GYFAN
  • CYDYMFFURFIAETH DDEDDFWRIAETHOL (Cyfraith Cyflogaeth)
  • CYDNABYDDIAD A GWOBRWYO

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff