Caffael

procurementBwriad y ffrwd waith hon yw creu Strwythur Caffael Gwasanaeth Tân ac Achub sy’n gwneud y gorau o’r cyfleoedd i ddarparu arbedion effeithiolrwydd a gwelliannau eraill wrth gaffael nwyddau, gwasanaethau ac wrth ddyfarnu cytundebau ar draws y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru.

Wrth bwysleisio pwysigrwydd caffael cydweithredol o fewn y Gwasanaethau Tân ac Achub oherwydd yr arbedion effeithlonrwydd a buddion eraill sylweddol y gall ddarparu.

Meysydd canolbwynt y ffrwd waith hon yw:

 • Strategaeth Gaffael Tân ac Achub Cymru
  • Fframwaith gogyfer caffael o fewn y Gwasanaethau Tân ac Achub (GTA) yng Nghymru o 2014 – 2018 yn unol â Datganiad Polisi Caffael Cymru.
 • Cynllun Cytundebu Treiglol
  • Adnabyddiaeth o'r hyn sy'n ofynnol, pryd fydd e'n ofynnol, dyrannu adnoddau, yr awdurdod arweiniol a therfynau amser.
 • Cofrestr Cytundebau
  • I ganiatáu am gynllunio gwell rhag blaen ar gyfer caffaeliadau a gweithgarwch rheoli cytundebau ac adnabod cyfleoedd gwelliant parhaus
 • Dadansoddi Gwariant/Arbedion
  • Bydd arbedion arian a heb fod yn arian yn codi wrth grynhoi gofyn a dileu dyblygu prosesau o fewn y Gwasanaethau Tân ac Achub Cymreig.
 • Adolygu gan gyfoedion - hunan asesiadau gwirio ffitrwydd
  • I fesur yn erbyn model aeddfedu caffael drwy law hunan asesiadau gwirio ffitrwydd ac adnabod meysydd ar gyfer gwella.
 • Hyfforddiant Caffael
  • I sicrhau agwedd gyson i hyfforddi a datblygu staff sydd â rôl caffael ar draws y gwasanaeth tân yn unol ag arfer dda

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff