Polisi Cwcis

Mae’r safle hon yn defnyddio cwcis – golyga hyn bod ffeiliau bychan yn cael eu gosod ar eich peiriant er mwyn darparu gwell gwasanaeth i chi fel defnyddiwr. Yn gyffredinol, mae cwcis yn cael eu defnyddio i gofio dewisiadau’r defnyddiwr, cadw gwybodaeth am bethau megis basgedi siopa, a chasglu data anhysbys ar gyfer rhaglenni trydydd parti megis Google Analytics.

Fel rheol, bydd cwcis yn hwyluso eich defnydd o’n gwefan. Fodd bynnag, efallai byddai’n well gennych beidio â defnyddio cwcis ar y safle hon a safleoedd eraill. Y ffordd orau i wneud hyn yw analluogi cwcis o’ch porwr. Fe’ch cynghorwn i edrych ar adran Gymorth eich porwr neu fynd i’r wefan About Cookies am ganllawiau ar gyfer porwyr modern.