CYDLWYFANNAU TGCH

Cydlwyfannau TGCh - ICT Shared Platforms

Bwriada’r ffrwd waith hon gefnogi’r grwpiau cyflenwi TGCh yn strategol o fewn y gwasanaethau.

Gwireddu’r buddion a derddir o weithio’n gydweithredol a’i wir botensial i ddyrchafu effeithiolrwydd cefnogaeth technoleg gwybodaeth i’r gwasanaethau.

Drwy ddarparu model gydweithredol lle bo’n briodol, wrth gydnabod efallai mai’r datrysiadau gorau fuodd rhai lleol ar adegau.

Meysydd canolbwynt y ffrwd waith hon yw:

 • Strategaeth TGCh
  • I gydweithredu lle bo'n bosib i ddatblygu systemau sy'n cefnogi anghenion ffrydiau gwaith y PMC
  • I ddarparu systemau cenhadaeth critigol yn cydweithredu i gael y gwerth gorau o'r prosiectau hyn.
  • I adnabod anghenion ail gaffael ar gyfer systemau TGCh ar draws y gwasanaethau.
 • Rhaglen Gyfathrebu Symudol i'r Gwasanaethau Brys (RhGSGB)
  • Cyflenwi amgylchedd cyfathrebu symudol newydd i'r 3 Achub Gwasanaethau Tân ac Achub Cymreig
 • Hydwythedd Ystafell Reoli
  • I ddarparu cwmpasiad rheoli ar y cyd sy'n  darparu gwell gwasanaeth i gyhoedd Cymru
 • Rhannu Gwybodaeth yn ddiogel
  • Datblygu ffyrdd o rannu gwybodaeth yn ddiogel ymysg y tri gwasanaeth.

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff