Fflyd a Thrafnidiaeth

Fflyd a Thrafnidiaeth - Fleet and Transport

Bwriad y ffrwd waith hon yw hyrwyddo trefniadau gwaith effeithiol o fewn Gwasanaethau Fflyd rhwng y tri Gwasanaeth Tân ac Achub.

Lleihau dyblygu diangen ac eithafu buddion cydweithredu a dyrchafu dysgu ac arloesedd traws wasanaeth.

Lleihau dyblygu diangen ar draws y tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig wrth barhau i ddarparu gwasanaethau a datrysiadau fflyd sy’n cydweddu ag anghenion bob cymuned
Meysydd canolbwynt y ffrwd waith hon yw:

  • Ailwampio cytundeb cyfredol caffael Ysgol Ddŵr Cymru Gyfan i ddarparu gwerth gorau i gymunedau Cymru
  • Alinio atodlenni cynnal a chadw/cydymffurfiaeth cerbydau i sicrhau cysondeb dull ar draws Cymru
  • Datblygu Rhaglen Amnewid Cyfalaf Fflydoedd Cymru Gyfan fel gellir cydlynu adnewyddu fflyd y dyfodol ar draws Cymru i sicrhau y darperir ryngweithredu ac arbedion maint
  • Adolygu ac archwilio cyfleoedd cydweithredol â phartneriaid eraill y tu allan i Dân lle bo'n strategol hyfyw
  • Adolygu'r Polisi Risg Ffyrdd
  • Cytundeb Rheoli Galluogrwydd Hirdymor (RhGH)
  • Rhannu Gwybodaeth i wella dysgu gweithredol

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff