Gwasanaethau Cyffredin ac Arbennig

Common and Specialist Services
Bwriada’r ffrwd waith hon adolygu ffyrdd lle mae’r tri gwasanaeth yn darparu gwasanaethau corfforaethol a chymorth.

Gwireddu buddion a derddir, dysgu o arfer orau a gweithio’n gydweithredol i ddyrchafu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd.

Cyflawnir hyn wrth weithio’n gydweithredol lle bo’n briodol.  Wrth gydnabod nad yw’r datrysiadau gorau wastad yn cydweithredu tân, ond gall darpariaeth leol neu gydweithrediad lleol ag asiantaethau neu bartneriaid eraill fod yn ddewis gwell.
Mae sawl is ffrwd i’r ffrwd waith hon sy’n datblygu dull safonol ar draws Cymru, lle bo’n briodol i ddarparu:

 

  • Rheoli Perfformiad
  • Yr Iaith Gymraeg
  • Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Gwybodaeth
  • Gwasanaethau Proffesiynol a Chymorth
  • Ystadau

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff