Gweithrediadau

Gweithrediadau - Operations

Bwriad y ffrwd waith hon yw, lle bynnag fo’n bosib, alinio materion gweithredol ar draws y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru

Meysydd canolbwynt y ffrwd waith hon yw:

 • Sicrwydd Gweithredol / Asesu gan Gyfoedion
  • I adolygu trefniadau sicrwydd gweithredol a datblygu cyfres o opsiynau sy'n darparu'r datrysiad mwyaf priodol a chost effeithiol i hunan asesu yng Nghymru.
 • Caffael Gweithrediadau
  • Lle bynnag fo'n bosib, i bob un o'r tri Gwasanaeth Tân ac Achub ystyried cydweithredu wrth gaffael holl offer gweithredol
 • Ymchwil a Datblygu
  • Dyfodol datblygiadau a thechnegau Ymladd Tân “Beth fydd ymladd tân yn y dyfodol”
 • Cyfarwyddyd Gweithredol Cenedlaethol (CGC)
  • I Adolygu a mabwysiadu cyfarwyddyd Cenedlaethol i alinio cyfarwyddyd gweithredol yng Nghymru
 • Larymau Tân Awtomatig/ Larymau Tân Diangen
 • I ystyried cyfarwyddyd a adnabuwyd yn y Fframwaith Cenedlaethol 2016 ac ymlaen wrth gefnogi'r argymhelliad i adnabod prif ffynonellau galwadau ffug a chymryd pob cam rhesymol ac ymarferol i leihau eu mynychder

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff