Hyfforddi A Datblygu

Hyfforddi a Datblygu - Training & DevelopmentBwriad y ffrwd waith hon yw alinio ein harferion a gweithdrefnau Hyfforddi a Datblygu ar draws ein tri Gwasanaeth Tân ac Achub lle bynnag fo’n bosib.Gwireddu’r buddion a derddir o weithio’n gydweithredol a’i wir botensial i ddyrchafu effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd Hyfforddi a Datblygu

Drwy ddarparu swyddogaethau Hyfforddi a Datblygu sy’n sicrhau fod ein gweithwyr yn ddiogel a chymwys i berfformio’u rolau.

Cyflawnir hyn fel rhan o Fframwaith Cymhwyster Gweithredol a wireddir drwy law Fframweithiau Asesu, Rhaglenni Cyfarwyddyd Gweithredol Cenedlaethol a Deddfwriaeth Iechyd a Diogelwch.

Meysydd canolbwynt y ffrwd hon yw:

 • Cyrsiau Hyfforddi Cychwynnol Ar- alwad
  • Adnabod arferion gorau ac alinio anghenion cyrsiau hyfforddi cychwynnol ar draws pob Gwasanaeth.
 • Hyfforddiant Gwrthdrawiadau Traffig ar y Ffyrdd (GTFf)
  • Safoni'r dull i hyfforddiant GTFf ar draws pob Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Cyfarwyddyd Offer Anadlu (OA)
  • Gweithredu Cyfarwyddyd Gweithredol Cenedlaethol OA
 • Hyfforddiant i Yrwyr
  • Safoni'r dull i hyfforddi gyrwyr ar draws bob Gwasanaeth Tân ac Achub
 • Datblygu Rheoli Digwyddiadau
  • Yn unol â chyflwyno'r Cyfarwyddyd Gweithredol Rheoli Digwyddiadau Cenedlaethol, i ddarparu dull safonol i ddatblygu ac amodi Penaethiaid Digwyddiadau
 • Archwiliadau Technegol
  • Sefydlu Bwrdd Archwilio Technegol Cymru Gyfan

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff