Lechyd a Diogelwch

hsBwriada’r ffrwd waith hon alinio ein harferion Iechyd a Diogelwch ar draws ein tri Gwasanaeth Tân ac Achub.

Gwireddu’r buddion a derddir o weithio’n gydweithredol a’i wir botensial i ddyrchafu effeithiolrwydd Iechyd a Diogelwch a diogelwch ein staff ac, yn y pendraw, ein cymunedau.

Meysydd canolbwynt y ffrwd waith hon yw:

 • Diwylliant Iechyd a Diogelwch
  • Datblygu diwylliant Iechyd a Diogelwch ymysg yr holl staff
 • Arolwg Tyndra yn y Gweithle
  • Adnabod materion sy'n cyfrannu at dyndra yn y gweithle
 • Darpariaethau Hawliadau ac Yswiriant
  • Hawliadau Yswiriant a Phremiymau Yswiriant Gostyngedig
 • Proses Ymchwilio Damweiniau
  • Arfer Gyffredin ar draws y tri Gwasanaeth Tân ac Achub a rhannu canfyddiadau a dysgu agored
 • Ystadegau a Pherfformiad
  • Meincnodi a thempled cyffredin ar gyfer adrodd i gymharu a chyferbynnu perfformiad Cymru â'r DU eangach
 • Adolygu gan Gyfoedion
  • Mecanwaith i hysbysu'r broses sicrwydd gweithredol ar gyfer Iechyd a Diogelwch
 • Polisi Iechyd a Diogelwch
  • Adroddiad polisi Cyffredin gogyfer y tri Gwasanaeth Tân ac Achub mewn perthynas â phob Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff