Gwefan y Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus (JPSC)

Rydym ni wedi newid ychydig ar wefan y Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus (JPSC), i’w gwneud hi’n haws ei llywio ac i ddod o hyd i’r wybodaeth sydd angen arnoch.

Mae’r JPSC yn brosiect amlasiantaethol, a fydd yn uno canolfannau rheoli Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, ac yn eu hadleoli mewn rhan o bencadlys Heddlu De Cymru, a adeiladwyd o’r newydd, ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ochr yn ochr gyda thimau canolfan reoli Heddlu De Cymru.

Ers lansio’r prosiect JPSC, rydym ni wedi bod yn rhoi’r diweddaraf i chi ar ein tudalennau ymroddedig ar wefan y PMC.  Gyda threigl amser, mae’r swmp o wybodaeth wedi cynyddu ac mae wedi mynd yn anoddach llywio wrth i adrannau newydd gael eu hychwanegu ac wrth i’r prosiect ddatblygu.

Rydym ni wedi gwrando ar eich atborth ac rydym wedi treulio peth amser yn ailgynllunio’r wefan, gan drefnu’r cynnwys mewn modd mwy rhesymegol.  Rydym wedi cael gwared ar rai o’r dogfennau hŷn hefyd.

Cymerwch olwg ar y safle newydd  a rhowch wybod i ni beth yw eich barn, trwy gwblhau ein harolwg byr, os gwelwch yn dda!

Leave a Reply

*