Lleihau Risg Cymunedol

national csBwriada’r ffrwd waith hon gyfarwyddo grwpiau cyflenwi Lleihau Risg Cymunedol (Ll RC) yn strategol, i leihau nifer pob math o ddigwyddiadau argyfwng a’u canlyniadau ar draws Cymru.

 

Gwireddu’rbuddion a derddir o weithio’n gydweithredol a’i wir botensial i ddyrchafu effeithiolrwydd Ll RC a diogelwch ein cymunedau.

 

Drwy ddarparu model gydweithredol lle bo’n briodol, wrth gydnabod efallai mai’r datrysiadau gorau fydd rhai lleol ar adegau

Mae sawl is ffrwd i’r ffrwd waith hon sy’n datblygu dull safonol ar draws Cymru, lle bo’n briodol i ddarparu:

  • Cyfathrebiadau yn fewnol ac allanol ill dau
  • Strategaeth, polisi ac effeithlonrwydd Diogelwch Tân i Fusnesau sy'n darparu gwell canlyniadau
  • Gweithgareddau Diogelwch ar y Ffyrdd
  • Tîm Ymchwilio i Dân
  • Gweithgareddau Plant a Phobl Ifanc
  • Diogelwch yn y Cartre
  • Diogelwch Dŵr Mewnol

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff