Parhad Busnes

business-fire-safetyBwriada’r ffrwd waith hon alinio arferion a gweithgarwch Rheoli Parhad Busnes (RhPB) ar draws ein tri Gwasanaeth Tân ac Achub.

I ddarparu agwedd gydweithredol i hydwythedd o fygythiadau PB i barhau i ddarparu gwasanaethau i gymunedau Cymru

Prif feysydd canolbwynt y ffrwd waith hon yw:

 • Rhwydwaith
  • Rydym yn darparu rhwydwaith o'n Rheolwyr Parhad Busnes i rannu arfer orau a hyrwyddo diwylliant PB ar draws Cymru wrth alinio agweddau a phrosesau
 • Templedi a Dogfennaeth
  • Datblygu templedi a dogfennaeth PB cyson ar draws Cymru i gefnogi dysgu a gwelliant
 • Archwilio
  • Adnabod a darparu proses archwilio gydag agwedd gyson fewnol ac asesu gan gyfoedion ar draws Cymru
 • Adolygu
  • I adolygu newidiadau'n gydweithredol parthed Deddfwriaeth, Cyfarwyddyd a Safonau, gan ddarparu agwedd gyson i gydymffurffedd rheolaethol
 • Ymarferion a Digwyddiadau
  • I ddatblygu cyfres o ymarferiadau i'w defnyddio ar draws Cymru.  Gweithio ar y cyd ar ddatblygu ac adolygu ymarferion i brofi, ymarfer a chynnal ein Cynlluniau PB
 • Wrth rannu cynlluniau ymarferion byw ac adroddiadau ôl-drafodaethau, rydym yn adeiladu ar ein dysgu, rhannu a chyfrannu sefydliadol i welliannau unigol a thorfol
 • Hefyd, byddwn yn adolygu Digwyddiadau PB gwirioneddol a rhannu gwersi a adnabuwyd.

 

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff