Date:December 17, 2014

Gwasanaethau Cyffredin ac Arbennig

Nod

Sefydlu’r polisïau a gweithdrefnau arfer orau er mwyn galluogi mwy o gydweithredu, gan arwain at welliannau mewn gwasanaeth ac arbedion.

Rhychwant

Uno swyddogaethau ac arferion fydd yn cyflwyno gwell perfformiad a mwy o arbedion. Caiff hyn ei gyflawni drwy ddefnyddio technoleg newydd i alluogi Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru i gyflawni eu hamcanion strategol a gwasanaethu eu cymunedau’n well drwy ddefnyddio ac integreiddio TG. Darparu atebion peirianneg fecanyddol a fflyd sy’n addas i’r diben, yn ddiogel, dibynadwy a chost effeithlon ar gyfer Gwasanaethau Tân ac Achub Cymru. Cyffredin.

» Diogelwch Cymunedol
» Diogelwch Tân i Fusnesau
» Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu
» Adnoddau Rheoli Fflyd
» Gwasanaethau Corfforaethol

 

 

 .