Date:Awst 18, 2014

Ymgynghoriadau

Mynega’r ddogfen ymgynghori hon gyfres o strwythurau staffio a phatrymau gwaith arfaethedig i dimau Rheoli’r Gwasanaeth Tân ac Achub (GTA) i sicrhau y cyflawnir amcanion strategol yr achos fusnes.

Cyfnod ymgynghori  – 24ain o Fedi 2014 hyd 17eg o Ragfyr 2014.

Fire Control Establishment and Shift Patterns Consultation Document

(Only available in English – Dim ond ar gael yn saesneg)

 

Fire Control Establishment and Shift Pattern PowerPoint Presentation

(Only available in English – Dim ond ar gael yn saesneg)