Date:October 01, 2014

Swyddogaethau Cenedlaethol ar gyfer Adnoddau Dynol

Nod

Alinio’r prosiectau hyn dros y flwyddyn nesaf, gydag anghenion yr ATA perthnasol, gweld gwerth mewn amrywiaeth, annog newid a gwneud yn fawr o botensial a pherfformiad drwy roi sylw i’n pobl a gwerthuso ein heffeithiolrwydd.

Rhychwant

Cynnwys uno polisïau AD yng Nghymru, gan roi blaenoriaeth i feysydd y cyfeirir yn benodol atynt yn y Ddogfen Fframwaith Genedlaethol (2012 ymlaen) a’r rhai sy’n codi o’r newidiadau i ddeddfwriaeth neu delerau ac amodau gwaith cenedlaethol.

» Strategaeth a Pholisi Adnoddau Dynol
» Iechyd Galwedigaethol
» Ceisio Adnoddau Personél
» Strwythurau Sefydliadol
» Systemau Adnoddau Dynol

 

 

 

 

.