Date:Gorffennaf 28, 2014

Prosiect Cyd-ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus

Beth yw’r Prosiect Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd?

Bydd y prosiect hwn yn uno dau dîm canolfan reoli Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru (GTACGC), a bydd y tîm a ffurfir o’r newydd yn symud i ganolfan reoli Heddlu De Cymru (HDC) ym Mhencadlys Heddlu De Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a elwir yn Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus.  Bydd y prosiect hwn yn golygu bydd gwell lefel o wasanaeth yn cael ei ddarparu ar gyfer y cyhoedd, a bydd yn arwain at arbedion ariannol o dros £1m y flwyddyn.  Bwriedir bydd y tîm a ffurfir o’r newydd yn dechrau gweithredu erbyn Ebrill 2016.  Mae cyfeiriad e-bost pwrpasol wedi cael ei greu ar gyfer y prosiect.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau, sylwadau neu os hoffech gysylltu â ni am y prosiect, yna anfonwch e-bost i  psc-fireproject@mawwfire.gov.uk os gwelwch yn dda.

Cliciwch yma i weld gwybodaeth am y prosiect
Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân
Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru
Derek Masson, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol
Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Jon Stratford, Prif Gwnstabl Cynorthwyol
Heddlu De Cymru