Date:Awst 20, 2014

Bwrdd y Prosiect

Mae Bwrdd y Prosiect yn cynnwys uwch swyddogion yr holl Wasanaethau cysylltiedig. Ei rôl yw gwneud penderfyniadau am sut orau i gyflawni canlyniadau cymunedol ac amcanion y Prosiect, a sicrhau bod partneriaeth rhwng y gwasanaethau brys cysylltiedig.

Pwy yw aelodau Bwrdd y Prosiect?

  • Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru Huw Jakeway
  • Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru Chris Davies
  • Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru Peter Vaughan

 

Dogfennau