Rheoli

control2

Bwriada’r ffrwd waith hon adolygu trefniadau cyfredol i ddarparu Rheoli Tân ar draws y tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig yn barhaol.

I gynnig agwedd gydweithredol i ddarparu cyfleusterau Rheoli golau glas integredig; ac i ddatblygu cyfleoedd cydweithredol i ddarparu Ystafelloedd Rheoli Brys mwy hydwyth, effeithlon ac effeithiol

Prosiect Canolfan Gwasanaethau Cyhoeddus ar y Cyd

Datblyga hwn un tîm rheoli tân i Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Gwasanaethau Tân ac Achub De Cymru sy’n cydweddu anghenion y gymuned.  Gan y cyd-leolir hwn â Heddlu De Cymru, bydd yn gyrru cydweithredu rhwng gwasanaethau golau glas yng Nghymru.

Y Bwriad yw dyrchafu hydwythedd gweithredol gwasanaethau brys yng Nghymru a gwella gweithio cydweithredol cyfredol rhwng Lluoedd Tân ac Achub a Heddlu yng Nghymru.

Prosiect Rheoli GTAGC

Bydd yn gwella Ystafell Reoli Gogledd Cymru ac yn dyrchafu hydwythedd gweithredol gwasanaethau brys yng Nghymru.  Nid yw hwn yn brosiect PMC ond mae’n cysylltu’n agos â gwaith y PMC.

Hydwythedd (Parhad Busnes)

Sicrhau hydwythedd gweithredol gwasanaethau brys rhwng y ddau Ganolfan Rheoli Cymreig.

Rhwydwaith Gwasanaethau Brys (RhGB)

Caiff y rhwydwaith hwn ei wella cyn hir. Bydd y ffrwd waith hon yn gweithio’n agos â’r tîm prosiect cenedlaethol yn ystod ei weithrediad

Rhannu Data yn yr Adran Reoli

Rhannu Data i ddyrchafu’r elfennau gweithredol a rhyngweithredadwyedd gwasanaethau golau glas

Defnyddio Apiau 999

Archwilio technoleg newydd i gynorthwyo â chasglu data ac adleoli cyfleoedd.

Her Galwadau Cymru Gyfan

Cyflwyno adroddiad blynyddol i’r PMC yn amlinellu nifer y galwadau a heriwyd a’r arbedion osgoi costau rhagdybiedig.

Datblygu protocol ymwybyddiaeth a chefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y dinesydd i ddelio â sefyllfaoedd lle mae’r galwr yn gofyn am weithrediadau sydd y tu hwnt i ymrwymiadau statudol Gwasanaethau Tân ac Achub.

Tudalen PCGCC

E-bost/cysylltwch â ni/gofynnwch gwestiwn

Tudalen Mewngofnodi Aelodau a Staff