Y tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig yn dathlu buddugoliaeth gwelliant parhaus

Cyflwyno’r anrhydedd yng Nghynhadledd Genedlaethol Gwelliant Parhaus Cymunedol Cymru Gyfan

NIC Award

Adnabuwyd y Pwyllgor Materion Cenedlaethol (PMC), a gyfansoddir o’r tri Awdurdod a Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig, am ei newid ac arweinyddiaeth ragorol yng Nghynhadledd Genedlaethol Gwelliant Parhaus Cymunedol Cymru Gyfan 2014 a gynhaliwyd yn Stadiwm Swalec yng Nghaerdydd.

Enwebwyd y PMC gan Wasanaethau Plant Cynghorau Siroedd Mynwy a Phenfro ill dau. Cyflwynodd yr Athro Catherine Farrell, o Brifysgol De Cymru wobr ‘Arweinyddiaeth Newid Ragorol’ i’r PMC.

Mae’r wobr yn adnabod gwaith cydweithredol eithriadol y PMC mewn perthynas â rhagoriaeth mewn arweinyddiaeth, arddangos gweledigaeth ac arweinyddiaeth strategol. Derbyniodd Cynghorydd Tudor Davies (Cadeirydd y PMC) yng nghwmni Richard Fairhead, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Derek Masson o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru a Chydlynydd Rhaglen PMC Christian Hadfield y wobr.

Dywedodd Huw Jakeway, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, “Mae’r Pwyllgor Materion Cenedlaethol yn adeiladu ar draddodiad balch o gydweithredu rhwng y tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru. Mae’r dull hwn yn sicrhau ein bod, fel Pwyllgor, yn gallu eithafu cyfleoedd i wella darparu gwasanaethau’n barhaus ar draws Cymru fel y medrwn barhau i wasanaethu’n cymunedau’n effeithiol.

“Mae cydnabyddiaeth y wobr i’r PMC yn arddangos gweledigaeth, ymrwymiad ac uchelgais glir y tri Awdurdod a Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig i gydweithredu ac ymdrechu am welliant parhaus, ac mae wir yn fraint i fod yn rhan o’r bartneriaeth arloesol a llwyddiannus hon.”

Dywedodd Derek Masson, Prif Swyddog Tân Cynorthwyol Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, “Rwyf wrth fy modd y cafodd y PMC ei gydnabod am ei arweinyddiaeth newid ragorol. Gweithiodd y tri Gwasanaeth Tân ac Achub Cymreig yn galed iawn i sicrhau y cyflawnir nodau a gweledigaethau’r Pwyllgor, a byddwn yn parhau i weithio’n gydweithredol i’r dyfodol i sicrhau bydd yr achos yn parhau.”

Dywedodd Richard Fairhead, Dirprwy Brif Swyddog Tân, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru: “Rydym wrth ein bodd i dderbyn y wobr hon am waith y PMC. Mae gan bob un o’r Tri Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru un amcan cyffredin sydd wrth wraidd popeth y byddwn yn ei wneud – i weithio gyda’n gilydd er budd Cymru well a byddwn yn parhau i weithio mewn partneriaeth i ddarparu’r gwasanaeth gorau y medrwn i’r cyhoedd ar draws Cymru.”

Dathlodd Gynhadledd Genedlaethol Gwelliant Parhaus Cymunedol Cymru Gyfan faint sylweddol y gwelliant parhaus sy’n cymryd lle o fewn sefydliadau sector cyhoeddus ar draws Cymru. Amlygodd y digwyddiad y defnyddir amrediad anferth o fethodoleg arloesol a chreadigol i wella’r gwasanaethau a ddarperir i’n cymunedau ar draws Cymru’n ddyddiol. Roedd y 200 mynychwr o groestoriad eang o wasanaethau sector cyhoeddus Cymreig.

Leave a Reply

*